Politica de Confidențialitate
SENS GYM

Această declarație de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la modul în care colectăm și utilizăm datele dvs. personale atunci când utilizați site-ul nostru web. În acest context, funcționăm ca operator de date și, în conformitate cu legislația în vigoare, suntem obligați să vă furnizăm informații despre identitatea noastră, motivele și modul în care procesăm datele dvs., precum și despre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs.

1

Identitatea Noastră

Noi suntem SENS GYM S.R.L., cu numărul de înregistrare J23/2259/2023 și CUI: 47941670, cu sediul social în Str. Sperantei 6-8, etajele 1 și 2, Bragadiru, Ilfov, în continuare denumiți “SENS GYM” sau “Operatorul”. Definiția noastră ca operator de date personale este în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cunoscut și sub denumirea de GDPR. Ne puteți contacta prin poștă la adresa de mai sus sau prin e-mail la adresa office@sensgym.ro. Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, deci pentru întrebări privind utilizarea datelor dvs. personale, vă rugăm să folosiți datele de contact de mai sus.

2

Datele cu Caracter Personal

Conform Regulamentului 679/2016, “date cu caracter personal”, așa cum sunt definite la Art. 4 alineatul 1, înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice care țin de identitatea sa fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

3

Datele Personale Colectate și Scopul Colectării

Crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.sensgum.ro reprezintă acordul dvs. pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizați. Operatorul va avea acces la date precum numele, prenumele și adresa de e-mail. Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea, etnia, credințele religioase sau politice ale utilizatorilor. Nu colectăm date despre copii decât dacă ne furnizați informații despre proprii dvs. copii în legătură cu serviciile noastre.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este de a asigura funcționarea corectă a formularului de contact de pe site și de a îmbunătăți experiența utilizatorului. Mai specific, datele colectate și scopurile colectării sunt următoarele:

 • Nume – pentru identificarea utilizatorului
 • Prenume – pentru identificarea utilizatorului
 • E-mail – pentru trimiterea răspunsului la solicitările utilizatorului

Serverele noastre creează automat înregistrări ale vizitelor dvs. pe site-ul www.sensgym.ro, care includ adrese IP, numărul de accesări, sursa de internet de la care v-ați conectat și alte date relevante. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră privind fișierele de tip “cookie”.

4

Baza Juridică pentru Prelucrarea Datelor Personale

Colectăm și prelucrăm datele dvs. personale numai cu consimțământul dvs., în cazurile în care avem o obligație legală sau când există un interes legitim.

5

Actualizarea Datelor Personale

Dacă datele dvs. personale suferă modificări, cum ar fi schimbarea numelui, prenumelui sau adresei de e-mail, sau dacă doriți să anulați orice cerere adresată nouă, sau dacă observați că deținem date incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@sensgym.ro. Nu suntem responsabili pentru pierderile cauzate de date personale incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete furnizate de dvs.

6

Securitatea Datelor

Ne luăm foarte în serios securitatea datelor dvs. prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate tehnice și organizaționale, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar personalului autorizat, care a asumat obligații de confidențialitate.

7

Transferul Datelor

Datele dvs. personale pot fi transferate la cerere autorităților competente în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

8

Perioada de Păstrare a Datelor

Păstrăm datele personale pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate, fără a depăși perioadele maxime de păstrare prevăzute: Datele utilizatorilor legate de formularele de contact online sunt păstrate pentru o perioadă de maximum 6 luni.

9

Drepturile Dumneavoastră

Aveți drepturile următoare:

 • Dreptul la informare cu privire la datele dvs. personale pe care le deținem.
 • Dreptul de acces la datele dvs. personale pe care le deținem.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
 • Dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
 • Dreptul de a restricționa procesarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a cere anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în legătură cu dvs., adoptată exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor cu caracter personal, precum și reevaluarea oricărei alte decizii luate în legătură cu dvs.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o cerere la adresa Operatorului din Bragadiru, Ilfov, Str Sperantei nr. 6-8, etajele 1 și 2, sau prin e-mail la adresa office@sensgym.ro. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă legile aplicabile.

10

Actualizări la Politica de Confidențialitate

Ultima actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a avut loc în Septembrie 2023. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări în modul în care procesăm datele dvs. personale sau în cerințele legale. În cazul oricăror astfel de modificări, vom afișa versiunea actualizată a Politicii de Confidențialitate pe site și vom pune la dispoziție și în alte moduri.