Regulament de Funcționare
SENS GYM

Membrii trebuie să respecte prezentul Regulamentul de Funcționare aplicabil în cadrul Centrului de fitness SENS GYM SRL din Str. Sperantei 6-8, etajele 1 și 2, Bragadiru, Ilfov., în continuare Centrul de fitness SENS GYM/Clubul, precum şi reglementările, politicile sau procedurile acestuia, comunicate în mod direct prin telefon/email etc sau prin afișare pe pagina de internet/în cadrul Centrului de fitness SENS GYM.

Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul https://www.sensgym.ro.

Toți membrii și staff-ul Centrului de fitness SENS GYM trebuie să respecte regulile descrise mai jos.

Prezentul document poate fi modificat de conducerea Centrului de fitness SENS GYM, documentul modificat urmând să fie actualizat pe site-ul https://www.sensgym.ro , acesta putând fi accesat on-line (în website) sau fizic la recepție.

1

Orarul de funcţionare al Clubului este următorul: de luni până vineri între orele 6.00 și 23.00 și sâmbăta și duminica între orele 8.00 și 22.00. SENS GYM SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcționare al clubului și orele de program ale cursurilor organizate în cadrul acestuia, modificările urmând să fie aduse la cunoștința membrilor în timp util, prin afișare la recepție sau pe website-ul sensgym.ro. Toți membrii trebuie să respecte programul de funcționare al clubului. Clubul poate fi închis în zilele de sărbătoare legală și în alte sărbători, la discreție. De asemenea, se poate aplica un program special de funcționare în timpul unor sărbători speciale sau publice.

2

Clubul își rezervă dreptul de a închide facilitățile pentru construcție, decorare, reparații sau întreținere, după cum consideră necesar.

3

Membrii și vizitatorii trebuie să părăsească clubul înainte de ora de închidere.

4

Clubul își rezervă dreptul de a introduce noi tipuri de abonamente sau de a modifica abonamentele existente, cu sau fără reduceri, la discreție.

5

Toți membrii trebuie să respecte Regulamentul de Funcționare al Clubului, afișat în club și pe site-ul sensgym.ro, precum și orice alte reglementări specifice, afișate în diferite zone ale clubului (recepție, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, saună, vestiare etc.). 

6

Membrii trebuie să prezinte Cardul de Membru la recepție pentru a avea acces în Club și pentru accesarea vestiarelor. Membrii care solicită accesul fară o poză de profil alocată contului de membru, nu vor avea acces în Club. În cazul în care membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent de motive, să prezinte cardul de membru la recepţie, SENS GYM SRL îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta Clubulu. Dacă membrul nu se află în posesia Cardului de Membru, fie din cauza pierderii sau deteriorării acestuia, sau din alte cauze, membrul va achita către SENS GYM SRL o taxă de 20 Lei, în scopul înlocuirii Cardului de Membru și doar astfel accesul va fi permis în locație. Încredinţarea cardului de membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia în Club, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la art. 18 din Abonament. Cardul de Membru trebuie păstrat la recepție pe durata șederii în club.

7

Accesul şi participarea membrilor la clasele organizate de către SENS GYM SRL se va face doar în limita locurilor disponibile, dacă membrul efectuează check-in-ul prin prezentarea cardului de membru la recepție și în baza tichetului emis pentru clasa rezervată. SENS GYM SRL permite membrilor să efectueze rezervarea la clase cu 48 ore înainte de data/ora rezervată și închide lista de rezervare/așteptare cu 1 oră înainte de începerea clasei. Rezervarea unei clase poate fi efectuată doar online accesând contul de membru. Nu este permisă rezervarea unei clase prin telefon sau de personalul SENS GYM SRL. Rezervările pot fi efectuate doar de membrii activi care au achiziționat un ABONAMENT CLASE AEROBIC sau un ABONAMENT FITNESS + CLASE AEROBIC. O clasă poate fi anulată online de către membru sau la recepția clubului cu cel puțin o oră înainte de începerea clasei. Anularea clasei la recepția clubului este permisă doar dacă membrul este prezent fizic la recepție și a făcut procedura de check-in. Neprezentarea la clasă fără ca acest lucru să fi fost notificat cu cel puțin 1 oră înainte de începerea clasei atrage după sine pierderea intrării/sesiunii de antrenament. Dacă membrul optează pentru rezervarea unei clase cu ANTRENOR PERSONAL, neprezentarea la clasă fără ca acest lucru să fi fost notificat cu cel puțin 4 ore înainte de începerea clasei atrage după sine pierderea sesiunii de antrenament. Cu 10 minute înainte de începerea sesiunii de antrenament aferenta clasei, se va deschide lista de așteptare. Rezervarea este anulată pentru toți membrii aflați pe lista de rezervări și pe lista de așteptare care nu au check-in ul efectuat în termen. Membrii din lista de așteptare care au check-in-ul efectuat vor fi transferați pe lista de participanți in funcție de locurile disponibile. În cazul în care în locație sunt antrenori care pot prelua membrii de pe lista de așteptare, în funcție de numărul de clase programate și de numărul de membri participanți, li se va putea permite accesul pentru efectuarea sesiunii de antrenament.

8

Membrilor li se interzice în cadrul Clubului utilizarea unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi membri sau invitaţi ai membrilor, cât şi faţă de personalul SENS GYM SRL.

9

Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea Clubului în scopuri comerciale, în sensul că membrii și/sau invitații nu pot oferi sau primi, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii cu scop comercial, din partea altor membri și/sau invitați.

10

Antrenorii desemnaţi de către SENS GYM SRL sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, la un cost suplimentar.

11
11
11
11
11

În Club este interzisă publicitatea de orice fel precum împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vânzarea de produse de orice fel, cu excepția vânzărilor în baza parteneriatelor încheiate cu SENS GYM SRL.

12
10
10

Fumatul (inclusiv țigările electronice) nu sunt permise în incinta Clubului. Accesul în Club sub influența alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substanțelor halucinogene, substanțelor ilegale sau consumul /comercializarea/vânzarea acestora, este interzisă.

13

În cazul în care membrul a săvârşit vreuna dintre faptele enumerate mai jos, SENS GYM SRL va avea dreptul de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către SENS GYM SRL cu titlul de daune prestabilite:

 • încălcarea regulilor sau utilizarea frauduloasă a regulilor privind întreruperea/suspendarea Abonamentului.
 • nerespectarea orelor de funcționare.
 • comportamentul neadecvat, folosirea unui limbaj ofensator, violenţa fizică sau verbală față de un alt membru/invitat sau angajat SENS GYM SRL.
 • fumatul în incinta Clubului.
 • antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator SENS GYM SRL.
 • comercializarea şi/sau afişarea în incinta Clubului a pliantelor/broşurilor sau oricăror alte mesaje personale.
 • efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrelor de sănătate, fără acordul scris şi prealabil al SENS GYM SRL.
 • nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie.
 • folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, nearanjarea tuturor greutăților și a altor echipamente utilizate în cadrul antrenamentului la locul special destinat.
 • expunerea părţilor intime ale corpului în incinta Clubului.
 • permiterea de către membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani în incinta sălilor de antrenament.
 • încredinţarea cardului de membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia în Club.
14

Dacă membrul a săvârşit vreuna dintre vreuna dintre faptele enumerate mai jos, acesta urmează să fie scos din incinta Clubului, având interdicţia de a mai intra în incinta Clubului, iar SENS GYM SRL îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către SENS GYM SRL cu titlul de daune prestabilite:

 • utilizarea oricăror forme de violenţă fizică sau verbală față de un alt membru/invitat sau angajat SENS GYM SRL.
 • deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme.
 • vânzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substanțe halucinogene, sau alte substanțe ilegale în Club.
15

Membrilor le este interzis accesul în zonele din cadrul Clubului care sunt destinate exclusiv personalului acestora.

16

În momentul prezentării cardului de membru la recepţie, membrul va primi o cheie de vestiar, care poate fi folosit pe parcursul unei singure vizite. Nerestituirea la plecare a cheii de la vestiar se sanctioneaza cu o taxa de inlocuire de 50 lei. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare, care rămân în paza și custodia membrului pe toată durata antrenamentului in Club.

17

SENS GYM SRL are dreptul de a goli vestiarele automat la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite în vestiare, vor fi păstrate timp de 30 de zile într-o pungă de plastic sigilată, într-un spațiu de depozitare. SENS GYM SRL este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale membrilor, pe durata vizitei în incinta Clubului. Obiectele personale nu pot fi depozitate peste noapte în vestiare.

18

Este interzisă intrarea membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sala de antrenament cu pantofi de stradă.

19

Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou/maiou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament) și au datoria de a pune toate greutăţile, precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la locul special destinat. Toţi membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în interiorul.

20

Membrilor le este strict interzisă deţinerea/posesia oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electroșocuri), în incinta Clubului.

21

Membrii sunt încurajați să solicite ajutorul antrenorilor sau altor membri în timpul antrenamentelor cu greutăți mari.

22

Membrilor le este interzis accesul cu produse alimentare în caserole sau alte recipiente, cu pahare, sau preparea mâncarii în Club.

23

Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către membri, în Club, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă de către SENS GYM SRL.

24

SENS GYM SRL nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai membrilor în interiorul Clubului.

25

Ieșirile de urgență și echipamentele pentru incendiu nu trebuie folosite în scopuri neadecvate.

26

Animalele de companie nu sunt permise în club.

27

Membrii nu pot angaja personal din afara clubului și nu pot solicita servicii de antrenament personalizat decât de la personalul clubului.

28

Membrii nu pot bloca aparatele și trebuie să respecte limitele de timp pentru utilizarea lor.

29

Echipamentele personale și alte obiecte nu sunt permise în zona de antrenament.

30

Sauna poate fi utilizată gratuit și fără programare. Costumul de baie și prosopul sunt obligatorii. Accesul în saună este permis numai după duș.

31

Nu este permis bărbieritul în saună, vestiar sau toalete.

32

Abonamentul anual poate fi întrerupt temporar numai de către membru din contul de membru. Membrul va adăuga perioada de întrerupere din motive personale, iar valabilitatea abonamentului său se va prelungi cu numarul de zile întrerupte. Întreruperea abonamentului nu poate fi făcută retroactiv. Abonamentul anual poate fi întrerupt o singură dată pentru o perioadă maximă de 30 de zile.

33

Indiferent de tipul de abonament deținut, membrul poate solicita întreruperea din motive medicale, prin transmiterea unei cereri de intrerupere din motive medicale, în baza unui certificat medical, care atestă recomandarea de a nu practica activități sportive, la adresa str. Speranței nr. 6-8, Bragadiru, IF / office@sensgym.ro. Documentele vor fi verificate și procesate conform recomandării medicale. Abonamentul va fi întrerupt conform perioadei medicale precizate, dar nu mai mult de 90 de zile. Cererea de întrerupere din motive medicale poate fi prelucrată doar dacă este trimisă împreună cu certificatul medical în maxim 30 de zile după apariția cauzei medicale care a declanșat întreruperea. Toate certificatele medicale ilegale sau care conțin informatii neclare ce nu pot fi verificate vor duce la anularea perioadei de întrerupere.

34

SENS GYM SRL își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărui membru sau invitat care poate fi suspectat din motive rezonabile, ca având o stare de sănătate considerată de către SENS GYM SRL, ca fiind în detrimentul securității, sănătății sau a stării de bine a acestuia sau a oricărui alt membru sau invitat.

35

Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea membrilor (“Feedback”) se va formula în scris și se depune la recepția Clubului în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Toate Cererile adresate vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidențele SENS GYM SRL.