Termeni & Condiții
SENS GYM

Acest site web, www.sensgym.ro, este deținut de SENS GYM SRL, cu sediul social în Bragadiru, Ilfov, Str. Speranței nr. 6-8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2259/2023, CUI 47941670, pe care îl vom numi în continuare “SENS GYM” sau “Societatea”. Funcționarea acestui site, www.sensgym.ro, este guvernată de Termenii și Condițiile prezentate aici, care sunt suplimentate de legile aplicabile. Vă rugăm să acordați atenție: Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă recomandăm să nu utilizați site-ul www.sensgym.ro.

1

Proprietate Intelectuală

SENS GYM are toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui site, inclusiv asupra logoului, textelor, imaginilor, videoclipurilor, bazei de date și software-ului, în conformitate cu legislația națională și internațională privind proprietatea intelectuală. Prin urmare, fără permisiunea scrisă prealabilă a SENS GYM, utilizatorii sau terții nu au dreptul de a copia, adapta, publica sau reproduce parțial sau integral nicio informație prezentă pe site-ul www.sensgym.ro.

2

Prevederi privind Datele cu Caracter Personal

În calitate de Operator de date cu caracter personal, SENS GYM se angajează să respecte datele dvs. cu caracter personal și să respecte prevederile legale aplicabile privind protecția acestora, în special Regulamentul European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR). Pentru detalii complete, consultați Politica de Confidențialitate.

3

Modificări ale Website-ului, Software-ului și Serviciilor

SENS GYM își rezervă dreptul de a:

  • Modifica sau șterge (temporar sau permanent) site-ul web sau oricare parte a acestuia fără notificare prealabilă, fără a fi responsabil pentru astfel de modificări sau ștergeri.
  • Modifica, șterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoție în orice moment, fără notificare prealabilă, fără a fi responsabil pentru astfel de modificări sau ștergeri.
  • Modifica sau întrerupe orice campanie promoțională derulată online, fără a fi responsabil pentru astfel de modificări sau ștergeri.
Exercitare drepturi conform reglementărilor GDPR
Modifica setarile tale de comunicare
4

Limitarea Răspunderii privind Funcționarea Site-ului

SENS GYM nu poate garanta disponibilitatea continuă a site-ului www.sensgym.ro și/sau funcționarea sa permanentă în parametri tehnici optimi. Site-ul www.sensgym.ro poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt deținute de SENS GYM. Aceste link-uri sunt furnizate pentru a oferi informații suplimentare, dar SENS GYM nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestor site-uri, pentru politica lor de confidențialitate sau pentru securitatea datelor dumneavoastră atunci când accesați aceste link-uri.

5

Încălcarea Termenilor și Condițiilor

Utilizatorii trebuie să țină cont că orice încălcare a termenilor și condițiilor va fi sancționată conform legislației în vigoare.

6

Suspendarea sau Încetarea Permanenetă a Serviciilor

Utilizatorii au obligația de a respecta termenii și condițiile prezentate în acest document, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea sau încetarea permanentă a dreptului de a utiliza site-ul www.sensgym.ro, fără a implica compensarea unui eventual prejudiciu suferit de utilizator. SENS GYM își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru pierderile cauzate de nerespectarea acestui document.

7

Legea Aplicabilă

Prezentul document este considerat un contract la distanță încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator și SENS GYM și este guvernat de legea română.

8

Instanța Competentă

Orice litigiu în care este implicată SENS GYM va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din România, de la sediul acesteia.